Akreditasyon Ve Üyelikler

Mimarlık,Mühendislik ve Teknik sektöründe bağımsızlık ve kalite vazgeçilmez iki gererkliliktir. AKÜN içinde bağımsızlık ve bağlantısızlık iştigal konusunun tekliği, ortaklık yapısı ve uzun yıllara dayanan tacrübesi ile garanti altına alınmıştır. Buna ek olarak iş ve ürünlerde kalite kavramı; müşteri memnuniyeti, firma iç yapılanması ve kontrol mekanizmaları ile güvence altındadır.

Uyguladığımız, ‘’Kalite Yönetim Sistemi; işverenin talepleri ve işin gereklerine teknik prosedür ve standartlara sıkı sıkıya uyarak, iş süresince kontrol/denetleme, doğrulama/sağlama, belgeleme/belgelendirmelerin yapılması olarak özetlenebilir. Yakın zamanda, çevre mühendisliği ve yönetimi alanında uyguladığımız sistemi destekleyen ISO 9001 standardı uygulanmaktadır.

Yurtdış bağlantılar ve iş deneyiminin AKÜN’e kazandırdığı en önemli özellik; farklı teknik ve kültürel anlayış ve ortamlarda uyum sağlama kapasitesi ve uluslararası piyasaların taleplerine  en geniş anlamda cevap verebilme olmuştur.

AKÜN, gerek Türkiye’de gerekse ABD, Rusya, Avustralya, Çak Cumhuriyeti, Almanya, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Irak gibi yurtdışı ülkelerde işbirliği yaptığı yerli ve yabancı firmalar ve projelerle teknoloji, deneyim ve kaynakların ortak kullanımının getirdiği birikim ve sinerjiyi projelerine başarı ile yansıtmaktadır.

KURUMSAL ÜYELİKLER

Bütün bunlara ek olarak, AKÜN değişen piyasa koşulları ve ulusal ve uluslar arası standart ve normlara uyumlu ve güncel kalabilmesini sağlayan kurumsal üyeliklere de önem vermektedir.

TMMOB : Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği

TMMMB :  Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

FIDIC : Uluslararası Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

EFCA : Avrupa Müşavir Mühendisler Federasyonu

SAME : Amerikan Askeri Mühendisler Birliği

KALDER : Ulusal Kalite Derneği

AIA : Amerikan Mimarlar Birliği

AIACE : Amerikan Mimarlar Birliği Kıta Avrupası Branşı