HİZMET ALANLARI

İhale Öncesi Hizmetler

Master Planlama

Fizibilite Etüdleri

Mimarlık Projeleri

İç Mimarlık Projeleri

Mühendislik Projeleri

Altyapı Mühendislik Projeleri

Çevre Etüd ve Değerlendirme Raporları (ÇED)

Teknik Danışmanlık

İhale Dosyası Hazırlama

İhale Sırasındaki Hizmetler

İdareye Teknik Danışmanlık Desteği

İhalenin Değerlendirilmesinde Teknik Danışmanlık

İhale Sonrasındaki Hizmetler

Proje Yönetimi

İnşaat Yönetimi

Kontrollük Hizmetleri

İşletmeye Alma Danışmanlığı

Ölçme ve Değerlendirme

Personelin Teknik Eğitimi

İşletme Danışmanlığı

İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları

Anlaşmazlıkların Giderilmesi-Hakemlik