TEKNİK HİZMETLER

AKÜN değişik branşlardaki ekip çalışmasına yürekten inanmaktadır.Birbirini tamamlayan profesyonelllerden oluşan güçlü bir ekibin bugünün karmaşık Planlama, Tasarım ve Yapım sürecinde şart olduğu gerçeğinin ışığında AKÜN’ün farklı disiplinlerdeki hizmet kapasitesi kapsamında verdiği hizmetler aşağıda özetlenmiştir.

Mimarlık

AKÜN’ün planlama, mimarlık, inşaat, mekanik ve elektrik mühendisliği, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarındaki tasarım/proje ve teknik müşavirlik deneyimi; ulaşım yapılarından konut, hastane, ofis, spor tesisleri, kamu yapıları ve alışveriş merkezlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu birikim genel olarak turizm, sağlık, ticaret, eğitim, kurumsal ve kamu yapıları ile askeri ve endüstriyel yapıları içermektedir.Her farklı işlev ve ihtiyaç için özel çözümler planlama etüdleri safhasından uygulama proje ve hesapları ile ihale dökümanlarının hazırlanması safhasına kadar verilmektedir.

Bölge ve şehir planlama ve geliştirme

Konut

Otel ve turistik tesisler

Servis merkezleri, alışveriş merkezleri

Ticari yapılar

Ofis binaları

Spor ve rekreasyon tesisleri

Eğitim ve kültür tesisleri

Sağlık tesisleri

Askeri/Güvenlik tesisleri

Kurumsal ve kamu yapıları

Etüd ve Planlama

AKÜN, Türkiye’de ve yurt dışında demiryolu projelerinin yanında deniz yapılarından turizm ve sağlık yapılarına değin geniş bir yelpazede planlama ve fizibilite etüdleri konusunda önemli bir birikim ve pozisyona sahiptir.

Kentsel planlama ve tasarım

Fizibilite çalışmaları ve programlamaları

Masterplan çalışmaları

Altyapı, ulaşım ve çevre master planlaması

Bina araştırması ve planlaması

İhtiyaç analizi, pazar analizi ve yeniden kullanım çalışmaları

Bina kodu analizleri

Sağlık planlaması

Zemin araştırmaları

Ekonomik etüdler ve değerlendirmeleri

Tarihi yapı restorasyonu

Çevre Koruma  ve Ekolojik Projeler

Özellikle ulaşım yapılarına ait projelerde tasarımların doğal çevreye ve ansana verebileceği negatif etkilerin minimalize edilmesi için azami çabanın göseterimesinin gereği yadsınamaz bir gerçektir.Bu bağlamda  AKÜN projelerin çevre etki değerlendirilmesi ( ÇED ) ve benzeri çalışmaları başarı ile yürütmektedir.

Atık kontrolü ve atık yönetimi

Gürültüden korunma

Peyzaj Mimarlığı ve Çevre Mühendisliği

Peyzaj tasarımı

Arazi analizi ve seçimi

Zone kontrolü

Arazi kullanım analizleri

Çevre Etki Değerlendirmesi ( ÇED )

Çevre planlama ve geliştirme

İç Mimarlık

Programlama ve mekan master planlaması

İç mimarı, dekorasyon ve koordinasyonu

Mobilya ve ekipman planlaması

Grafik ve tabela tasarımı

Envanter kontrol ve menkul değer yönetimi

Bilgisayar Uygulamaları

Bilgisayar destekli tasarım ve çizim CADD

Mühendislik tasarım ve analizleri

Maliyet ve iş programı kontrol sistemleri

MIS, proje kontrol sistemleri

Bilgisayar destekli inşaat planlama

Şartname Hazırlama

İnşaat Mühendisliği

Temel sistem tasarımı

Strüktürel çelik sistem tasarımı

Betonarme sistem tasarımı

Sismik analiz

Mekanik Tesisat Mühendisliği

HVAC sistem – ısıtma sistem tasarımı

Havalandırma – iklimlendirme sistem tasarımı

Sıhhi tesisat tasarımı

Entegre enerji kontrolü

Yeşil ve sürdürülebilir yapı tasarımı

Elektrik Tesisat Mühendisliği

Güç dağıtım sistem tasarımı

Aydınlatma sistem tasarımı

Acil güç kaynağı tasarımı

Kısa devre analizi

Haberleşme sistem tasarımı

Entegre hayat kurtarma sistem tasarımı

Yangın önleme sistem tasarımı

Yollar, Demiryolları, Deniz Yapıları ve Diğer Altyapı Mühendislik Yapıları

AKÜN, ulaşım sektörü altyapı projeleri ile bağlantılı olarak  köprüler, tüneller ve benzeri mühendislik yapılarının karmaşık tasarım sorunlarına özel çözümler getirebilme beceri  ve birikimine sahiptir.

Ulaşım ana planları (Masterplan)

Fizibilite çalışmaları, planlama ve programlama

Demiryolu planlama ve proje hizmetleri

Karayolu planlama ve proje hizmetleri

Köprü, viyadük ve tünel planlama ve proje hizmetleri

Altgeçit, kulvert ve istinat duvarları

Hafif raylı sistem ve metro planlama

Yer altı otoparkları, tesisat kanalları

Havaalanı planlama ve proje hizmetleri

Liman, tersane ve marina planlama ve proje hizmetleri

Haritacılık

Yatay ve dikey haritalama

GIS çalışmaları

Kontrol alanı işaretleme ve haritalaması

Tasarım dokümantasyonu, jeodezi etütleri

Mülkiyet  raporlama, gayrimenkul sahipleri ile görüşmeler

Sorumlu sürveyörlerin kontrol ve koordinasyonu

Sayısallaştırma

Harita ve planların sayısallaştırılması ve vektörlenmesi

Şehir alanlarının dijital haritaları

Zemin Araştırmaları

Zemin etüdleri

Zemin sondajları

Jeolojik ve jeofizik çalışmalar

Arazi ve laboratuar testleri

Özel Uzmanlık Hizmetleri

İhale dosyası hazırlanması

Program ve inşaat yönetim hizmetleri

Fiyat tespit ve analiz hizmetleri

İnşaat izleme ve kontrollüğü

Satın alma ve montaj analizi